Эсрадж

Эсрадж

Nil Pakhi Ure Akashe Ami Hetha Mari

Ek Sajiyache Bahu Nijere Karite

Ekbar Shudhu Balo Tumi Je Amar Ami Je

Nayan nehare bishwa bhuban Herena

Amito Tomare Dakina Chahina Tabu

Эсрадж. Namo.. Shakti Pujari Mukti Dishari He

Эсрадж: вступление

Эсрадж: импровизация