Bhulite Diyona Prabhu Jadi Ami Bhule

Текст оригинальный: 

Bhulite diyona prabhu
Jadi ami bhule jai kabhu
Tibra bedane jagabe amai
Bhulite diyona kabhu
Bedanar tape jadi bhule jai
Maraner ghum jadi kabhu pai
Amar parashe jagabe amai
Bhulite diyona kabhu
Smarane manane thakio amar
Chahibar mato nahi kichhu ar
Shesh anurodh janabo tomare tabu
Bhulite diyona prabhu