Dheyane Nehari Janani Tomar Dibya Madhur

Текст оригинальный: 

Dheyane nehari janani tomar
Dibya madhur murati
Animeshe tai hriday gahane
Karije tomar arati