Jishu Jishu Nam Japi Abiram Jishu

Текст оригинальный: 

Jishu Jishu nam
Japi abiram
Jishu chetanai
Pran dube jai
Jishu sabakar
Pitar dharar