Akashe Amar Batase Amar Ek Ananta

Текст оригинальный: 

Akashe amar batase amar ek ananta chetana
Hanibo nashibo nimeshe ajike dharanir ghana bedana