Kanna Amar Shesh Habena Shesh

Текст оригинальный: 

Kanna amar shesh habena
Shesh habena
Tabu kena toma pane
Man chalena