Bahir Haite Antar Mukhe Phiraye Niyecho

Текст оригинальный: 

Bahir haite antar mukhe
Phiraye niyechho pran
Bare bare tumi apanar hate
Diyechho kripar dan