Ami Jagibona Ami Kandibona Ami

Текст оригинальный: 

Ami jagibona ami kandibona
Ami bandhibona ami maribona
Ami shudhu rabo tomar charane
Prashanti lagi nidra magane