Hiya Tatini Bahiya Jai Ashar Bindu Nai

Текст оригинальный: 

Hiya tatini bahiya jai
Ashar bindu nai
Jiban bedane maran jatane
Taba pade jachi thai
Mor dhudhu maru majhe
Mor dibanishi raje
Ami je tomar ekata balar
Keha je sangi nai