Srashta Amar Jagater Jyoti Atma Bijayi

Текст оригинальный: 

Srashta amar jagater jyoti
Atma bijayi bir
Janani amar bishwa janani
Ei janiyachhi sthir
Ami chinmoy nahi mrinmoy
Mukta jyotir dhara
Jyotir jyotite dubiya rayechhi
Haiya apana hara