Bahubar Tumi Kariyacho Khama He Amar

Текст оригинальный: 

Bahubar tumi kariyacho khama
He amar nath
Laho laho mor kritagyatar
Puta pranipat