Satyam Shivam Sundaram Asimer Ananda

Текст оригинальный: 

Satyam shivam sundaram
Asimer ananda fuara