Shudhu Ek Mor Tiyasa Amiya Sindhu

Альбом: 
Цветы-молитвы